V domácom prostredí realizujeme tieto ošetrovateľské výkony:

- ošetrovanie chronických rán a preležanín,
- ošetrovanie operačných rán,
- ošetrovanie PEG sondy,
- aplikácia injekčnej a infúznej liečby (zavodňovacia, nie lieky do žily),
- odbery biologického materiálu u imobilných a ťažko mobilných pacientov,
- cievkovanie a starostlivosť o permanentný katéter u žien (u mužov je to odborný výkon, ktorý vykonáva lekár),
- prevencia proti vzniku preležanín,
- ... a iné.

POSTUP:

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi doporučí:

-  všeobecný lekár 

-  ošetrujúci lekár pri prepustení z hospitalizácie,

- odborný lekár  (napr. neurológ, reumatológ, ortopéd, internista),


S  poskytovaním  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti  musí súhlasiť všeobecný lekár, ktorý na základe prepúšťacej správy, alebo doporučenia odborného lekára vypíše krátky lekársky nález a odporučí domácu ošetrovateľskú starostlivosť, kde určí frekvenciu návštev a rozsah ošetrovania pacienta.  

Doporučenie musí byť aktuálne.