Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

www.osetrujemedoma.sk

Sme agentúra, ktorá poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí, na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.

  • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je určená  imobilným,  alebo  ťažko  mobilným  pacientom, ktorí si vyžadujú ošetrovanie a nie sú schopní sa dostaviť do ambulancie
  • Ošetrovateľské výkony, realizujeme v pohodlí Vášho domova,  bez potreby časovo náročného presunu k lekárovi. 
  • Ošetrovanie  poskytujú  kvalifikované  sestry na základe návrhu  všeobecného  lekára  a  písomnej  dohody agentúry s pacientom (alebo zástupcom pacienta).
  • V  prípade  akýchkoľvek  nejasností  pri  ošetrovaní pacienta vždy konzultujeme s ošetrujúcim lekárom.
  • Spádová oblasť mesto Košice.

Služby sú hradené zdravotnou poisťovňou.  


Zmluvy máme uzatvorené so zdravotnými poisťovňami: